Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
xls Faktúry 2011
xls Faktúry 2012
xls Faktúry 2013
xls Faktúra 2014
xls Faktúra 2015
pdf Zoznam prijatých faktúr 2016

Európa pre občanov

Projekt

Mapa: