Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva o termínovanom úvere
pdf Zmluva o bežnom účte Dexia Banka Slovensko a.s.
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú čínnosť formou dobrovoľníckej služby
pdf Zmluva o poskytovaní právnych služieb
pdf Dohoda A004 2011
pdf Dohoda A003 2011
pdf Dohoda A002 2011
pdf Dohoda A001 2011
pdf Zmluva o verejnom obstarávaní
pdf PHSR zmluva o dielo
pdf Zmluva o TKO
pdf Zmluva - poskytnutie podpory Environmentalny fond
pdf Zmluva Havarijný stav ZŠ
pdf Zmluva o nenávratnej pôžičke PPA Leader
pdf Terénna sociálna práca Čata
pdf Zmluva o predaji parcely
pdf Zmluva Tekovska
pdf PrimBanka
pdf Zmluva PPA Leader 2014
pdf Zmluva audit
pdf MPC zmluva
pdf Dodatok 1 PrimaBanka DS uver
pdf Prima banka cenne papiere
pdf ZSE plyn 2015
pdf ZSE elektrina 2015
pdf Kons audit 2014
pdf Ext management Prounion
pdf Zmluva audit 2014
pdf Prima Banka DS uver dodatok č.2
pdf Prevencia proti kriminalite 2015
pdf Zmluva Aglomerácia 2015
pdf Zmluva o prevádzkovaní
pdf Zmluva realizácia kamerového systému 2015
pdf Poistná zmluva obec Čata 2016
pdf Zmluva ZVS Ez Az
pdf TSP a ATSP 2016
PDF Zmluva o dielo č 312/2016
pdf Poistenie KS
pdf Zmluva o dielo Aut. Zastávky
pdf Zmluva o audit 2015
pdf Zmluva o dielo 1 2016 Aglomerácia Hronovce
pdf Zmluva o spolupráci s Recobal s. r. o.
pdf Zmluva o poskytnutí FP
pdf Zmluva o poskytovaní právnych služieb.
pdf Zmluva o konsolidovaný audit
pdf Zmluva o elektroodpadoch
pdf Zmluva o poskytnutí služby
pdf Zmluva o dielo detské postielky MŠ
pdf Dodatok č-1 so SEVENET
pdf Zmluva WEBEX
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. FP 14.02.2017
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. 024 2017
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. 045 2017
pdf Zmluva o poskyt. služieb č. 01 2017

Európa pre občanov

Projekt

Mapa: